G-B570M527NK
جستجوی برچسب

دكتر رضا ميرنژاد

باكتري‌ هاي بي‌ هوازي بدون اسپور

باكتري‌هاي بي‌هوازي بدون اسپور دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه) در گذشته توجه ميكروبيولوژيست ها و پزشكان فقط به باكتريهاي هوازي و بيهوازي اختياري معطوف بود. باکتریهای بي هوازي اجباري مدتها در نظر گرفته نمی شدند ( هرچند كه هم اكنون هم در كشور ما اين باكتري متاسفانه جائي ندارند و اغلب بررسي نشده و اگرهم بررسي مي شوند بيشتر…

باسیل‌ های گرم مثبت اسپوردار

مروری تازه بر باسیل‌ های گرم مثبت اسپوردار  دكتر رضا ميرنژاد (استاد دانشگاه) باسیل‌های گرم مثبت  اسپوردار عبارتند از گونه‌های كلستریدیوم و باسیلوس. این باسیل‌ها در همه‌جا پراكنده بوده و ازآنجایی‌که اسپور تولید می‌کنند، می‌توانند سال‌ها در محیط زنده بمانند. گونه‌های باسیلوس هوازی هستند درحالی‌که كلستریدیوم‌ها بی‌هوازی اجباری…

کلبسیلا، انتروباکتر، سراشیا، مورگانلا

مروری تازه بر باسیل‌های گرم منفی (انتروباکتریاسه- قسمت پنجم) دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه)   جنس کلبسیلا (Klebsiella genera) کلبسیلا، باسیلی گرم منفی متعلق به خانواده انتروباکتریاسه است که دارای رابطه ژنتیکی نسبتاً نزدیکی با سایر جنس‌های این خانواده نظیر اشریشیا، سالمونلا، شیگلا و یرسینیا می‌باشد. اعضاي جنس…

تازه‌هایی از باسیل‌ گرم منفی غیرتخمیرکننده

تازه‌هایی از باسیل‌ گرم منفی غیرتخمیرکننده (اسینتوباکترها و سایر باکتری‌های این گروه) دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه) اسینتوباکترها: تاریخچه‌ی جنس اسینتوباکتر به اوایل قرن بیستم برمی‌گردد، هنگامی که در سال 1911، بیولوژیست آلمانی بیجرنیک، ارگانیسمی به نام Micrococcus calcoaceticus را با غنی‌سازی در محیط حاوی استات از خاک جدا…

تشخیص عفونت‌های مایکوپلاسماها

تازه‌هایی از مايكوپلاسماها  (بخش سوم) دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه) تشخیص عفونت‌های مایکوپلاسماها شناسایی و تشخیص آزمایشگاهی عفونت‌های مایکوپلاسماها بر اساس تست‌های باکتریولوژیک شامل مورفولوژی، خصوصیات کشت، خواص فیزیولوژی و سرولوژی است. با وجود اينكه این تست‌ها هنوز بخش مهمی از تشخیص مایکوپلاسماها را تشکیل می‌دهند، ولی…

بوردتلا

تازه‌هایی از بوردتلاها دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه) مقدمه: گونه‌های بوردتلا کوکوباسیل‌های کوچک، هوازی اجباری، غیرتخمیرکننده و کاتالاز مثبت هستند که می‌توانند اسیدهای آمینه را اکسید کرده اما قندها را تخمیر نمی‌کنند. چندین گونه بوردتلا وجود دارد. این گونه‌ها در مجاری تنفسی حیوانات خونگرم یافت می‌شوند. بوردتلا پرتوسیس…

تازه‌هایی از بروسلاها

تازه‌هایی از بروسلاها دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه) جنس بروسلا شامل باکتری‌های گرم منفی هوازی و فاقد حرکت و عامل بیماری بروسلوزیس است. بیماری بروسلوزیس از لحاظ كلينيكي برای اولین بار توسط مارستون در سال 1859 ميلادي شرح داده شد. گونه ملي‌تنسيس در اواخر 1887 میلادی توسط دیوید بروس پزشک ارتش انگلستان که جهت مطالعه بیماری تب مواج…

طاعون

تازه‌هایی از عامل طاعون دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه) طايفه یرسینیائه (Yersinieae Tribe)  يرسينيا قبلاً جزء پاستورلاها طبقه‌بندي شده بود و ظاهرش بر روي محيط تريپل شوگر آيرون آگار (TSI) همانند گونه‌هاي پاستورلاست، اما برخلاف پاستورلاها، طایفه يرسينيائه اکسیداز منفی هستند. این تیره  یا طایفه در خانواده انتروباکتریاسه طبقه‌بندی…
slot gacor 2023