سنسورهای عرق

آیا سنسورهای عرق می‌توانند بیماری‌ها را شناسایی کنند؟ احتمالاً به‌زودی این امر با یک پچ تعریق ساده ممکن شود حسن اسدی کارشناس آزمایشگاه   بیماری‌ها، عفونت‌ها و مواد شیمیایی خطرناک، فیزیولوژی بدن انسان را تغییر می‌دهند و باعث دگرگونی ترکیب مایعات خارج و داخل سلولی می‌شوند. به علت مشکل بودن اندازه‌گیری مایعات داخل و خارج […]

سندرم فلج نگاه خیره اُفقی

سندرم فلج نگاه خیره اُفقی همراه با اسکولیوز پیشرونده Horizontal Gaze Palsy with Progressive Scoliosis Syndrome دکتر شاهین اسعدی (دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی) کلیاتی از سندرم فلج نگاه خیره اُفقی همراه با اسکولیوز پیشرونده (HGPPS) سندرم فلج نگاه خیره اُفقی همراه با اسکولیوز پیشرونده (HGPPS) نوعی اختلال ژنتیکی است که بینایی را تحت تأثیر قرار […]

تجسم عملکرد با سیگمامتریک (2)

تجسم عملکرد با سیگمامتریک (قسمت دوم) دکتر رزیتا خنافری     اگر به خاطرداشته باشید، در شماره 208 مشخص شد برای ارزیابی کارآیی یک فرآیند با استفاده از مقیاس‌هاي سیگما از دو روش استفاده می‌شود: در روش اول بعد از شناسایی نقص، شمارش نقص و تبدیل در هر میلیون، از یک جدول یا حسابگر برای […]

نشریه شماره 209

نشریه شماره 209 دانلود کنید

پاسخ سیستم ایمنی در برابر قارچ‌ها (5)

پاسخ سیستم ایمنی در برابر قارچ‌ها بخش پنجم دکتر محمد قهری www.ghahri.ir   نوتروفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها نوتروفیل‌ها سلول‌های اجرائی اولیه در التهاب حاد هستند که به تعداد زیاد در جریان گردش خون حضور داشته و به‌وسیله‌ی یک سری از حوادثی که به‌دقت تنظیم می‌شود، از طریق چسبیدن به اندوتلیوم عروق و مهاجرت از عرض اندوتلیوم […]

پاسخ سیستم ایمنی در برابر قارچ‌ها (4)

پاسخ سیستم ایمنی در برابر قارچ‌ها بخش چهارم  دکتر محمد قهری www.ghahri.ir   شناسایی غیراپسونیک قارچ‌ها توسط فاگوسیت‌ها همانطور که قبلاً ذکر گردید، اپسونیزاسیون به‌ویژه با کمک کمپلمان و آنتی‌بادی یک نقش اساسی در تسهیل شناسایی قارچ‌های مهاجم بازی می‌کند. اگرچه حتی در غیاب اپسونیزاسیون، فاگوسیت‌ها قادر به شناسایی لیگاندهای موجود در سطح اکثر قارچ‌های […]

آنتی‌بیوتیک‌ها

عوامل ضد باکتریایی (بخش چهارم) دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه)     آنتی‌بیوتیک‌هایی که سنتز پروتئین را مهار می‌کنند اصول کلی برخلاف سلول‌های انسانی که دارای ریبوزوم s80 هستند، باکتری‌ها سنتز پروتئینشان را با استفاده از ریبوزوم s70 انجام می‌دهند. ریبوزوم باکتری از قطعات s50 و s30 تشکیل شده و اطراف mRNA پلی‌سیسترونی که […]

نمونه‌گیری احتمالی

روش‌های نمونه‌گیری در پژوهش‌های علوم پزشکی (3) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   نمونه‌گیری احتمالی در نمونه‌گیری احتمالی و یا تصادفی (random sampling)، احتمال و یا شانس انتخاب هر عضوی از جمعیت مورد مطالعه معین و بزرگ‌تر از صفر است و نمونه به […]