جستجوی برچسب

دكتر رضا ميرنژاد

سفالوسپورین‌ها

عوامل ضد باکتریایی (بخش سوم) دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه)   ادامه مبحث آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده سنتز دیواره سلولی در بخش گذشته در خصوص گروهی از آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده سنتز دیواره سلولی یعنی خانواده پنی‌سیلین‌ها به‌طور مفصل بحث گردید. در این بخش به دیگر آنتی‌بیوتیک‌هایی که مانع سنتز دیواره سلولی می‌شوند و بسیار هم…

میکرواری

کاربردهای میکرواری (قسمت دوم) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) دکتر مهدی فصیحی رامندی (استادیار دانشگاه) زهرا کریمی (مرکز تحقیقات زیست سلول پژوهان گستر)   از مهم‌ترین کاربردهای این فناوری، تجزیه بیان هزاران ژن در شرایط فیزیولوژیکی و محیطی متفاوت است. کاربرد دیگر این روش، مطالعه چندشکلی است که در آن نواحی چند شکل ژنوم پیمایش…

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (3)

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (قسمت سوم)  دکتر شیوا میرکلانتری (استادیار دانشگاه) دکتر اعظم فتاحی (استادیار دانشگاه) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) تنظیم، اعتباربخشی و قانونگذاری آزمایشگاه‌های بالینی جزء قانون‌مندترین بخش‌ها در میان بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی می‌باشند. درک این قوانین برای جلوگیری از پیامدهای…

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (2)

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (قسمت دوم) دکتر شیوا میرکلانتری (استادیار دانشگاه) دکتر اعظم فتاحی (استادیار دانشگاه) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) شش سیگما و لین، دو ابزار مهمی می‌باشند که جهت بهبود کیفیت، اغلب در سراسر صنعت مراقبت‌های بهداشتی استفاده می‌شوند. درحالی‌که این فرآیندها به‌طور مستقل توسعه یافته‌اند، ولی…

استرپتوکوک‌ها و انتروکوک‌ها ، مروری تازه

مروری تازه بر استرپتوکوک‌ها و انتروکوک‌ها دكتر رضا ميرنژاد (استاد دانشگاه) مقدمه: استرپتوكوک‌ها گروه بزرگی از کوکسی گرم مثبت به قطر 0/5 تا 2 میکرومتر می‌باشند که به‌صورت جفت یا زنجیره‌های کوتاه یا بلند دنبال یکدیگر قرار گرفته و هیچ‌گاه شکل خوشه‌ای به خود نمی‌گیرند. این باکتری‌ها در محیط‌های بسیار غنی به‌صورت جفت رشد کرده،…

نیسریا

مروری تازه بر خانواده نیسریا ها دكتر رضا ميرنژاد (استاد دانشگاه) کوکسی‌های گرم منفی که در انسان سبب عفونت‌های چرکی در برخی نواحی از دستگاه تناسلی و تنفسی می‌شوند، شامل خانواده نیسریاها، بوردتلاها و هموفیلوس‌ها می‌باشند. این باکتری‌ها در انسان سبب عفونت‌هایی مثل اورتریت چرکی (گونوره یا سوزاک)، مننژیت، پنومونی، برونشیت، سینوزیت،…

مروری تازه بر باسیل‌های گرم مثبت (کورینه‌باکتریوم و آرکانوباکتریوم‌ها)

مروری تازه بر باسیل‌های گرم مثبت (کورینه‌باکتریوم و آرکانوباکتریوم‌ها) دكتر رضا ميرنژاد (استاد دانشگاه) کورینه‌باکتریوم‌ها، باکتری‌هایی با قطر 1-0/5میکرومتر و طول چند میکرومتر می‌باشند. به دلیل این‌که این باکتری‌ها در یک انتها دارای برجستگی نامنظمی هستند، واژه گرزمانند یا چماق برای این ارگانیسم‌ها استفاده می‌شود. به‌طورکلی…

مایکوباکتریوم‌

مروری تازه بر مایکوباکتریوم‌ ها دكتر رضا ميرنژاد (استاد دانشگاه) مایکوباکتریوم‌ ها باکتری‌های هوادوست و باسیلی شکل هستند که اسپور تولید نمی‌کنند. با وجود این‌که به‌راحتی رنگ نمی‌گیرند، ولی وقتی رنگ گرفتند در برابر از دست دادن رنگ خود به‌وسیله اسید یا الکل مقاومت می‌کنند، بنابراین باسیل‌های مقاوم به اسید (اسیدفست) نامیده…
slot deposit qris