جستجوی برچسب

SIRT1

نقش SIRT1 در ایجاد مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به Chronic Myeloid…

نقش SIRT1 در ایجاد مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به Chronic Myeloid Leukemia (CML) پریسا ظفری1، صادق عباسیان2  1) دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه       2) کارشناس ارشد هماتولوژی، اداره‌ی کل انتقال خون ایلام، سازمان انتقال خون ایران نویسنده‌ی مسئول: صادق عباسیان  یکی از داروهایی که در درمان CML…

معرفی پروتئین سیرتونین 1 (SIRT1) و مولکول‌های هدف آن در گسترش سرطان

معرفی پروتئین سیرتونین 1 (SIRT1) و مولکول‌های هدف آن در گسترش سرطان پریسا ظفری1 ، صادق عباسیان2* 1: دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2: کارشناس ارشد هماتولوژی، اداره‌ی کل انتقال خون ایلام، سازمان انتقال خون ایران نویسنده‌ی مسئول: صادق عباسیان سیرتونین‌ها خانواده‌ای از داستیلازهای…