جستجوی برچسب

GMP

اصول بهینه تولید ویژه مراکز انتقال خون (3)

اصول بهینه تولید ویژه مراکز انتقال خون راهنمای سازمان جهانی بهداشت WHO Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP) for Blood Establishments  (قسمت سوم) علی‌اصغر صفری فرد نویسنده و مدرس GMP, HSE, Cleanroom کارکنان تعداد کافی کارکنان باید در دسترس باشند و این افراد باید واجد صلاحیت و تجربه کافی بوده و تحت آموزش‌های اولیه و…

اصول بهینه تولید ویژه مراکز انتقال خون (1)

اصول بهینه تولید ویژه مراکز انتقال خون راهنمای سازمان جهانی بهداشت WHO Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP) for Blood Establishments  (قسمت اول)  علی‌اصغر صفری فرد نویسنده و مدرس GMP, HSE, Cleanroom انتقال خون بخش مهمي از مراقبت‌هاي پزشكي پيشرفته است که اگر به‌طور صحيح از آن استفاده شود می‌تواند نجات‌بخش حيات باشد و…
slot gacor