جستجوی برچسب

لوسمی

تشخیص آزمایشگاهی نئوپلاسم‌های بافت خون‌ساز 2017 (2)

تشخیص آزمایشگاهی نئوپلاسم‌های بافت خون‌ساز 2017 قسمت دوم دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز   ارزش فنوتایپ سلول سرطانی در لوسمی‌ها با استفاده از روش‌های فلوسیتومتری و یا ایمونوهیستوشیمی می‌توان فنوتایپ سلول سرطانی را تعیین کرد و…

بازنگری لوسمی‌های خانواده مایلوئیدی (3)

بازنگری لوسمی‌های خانواده مایلوئیدی (WHO 2016) قسمت سوم  دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز   سندرم همپوش مایلوپرولیفراتیو/ مایلودیسپلاستیک با سیدروبلاست حلقوی و ترومبوسیتوز (MDS/MPN-RS-T) سندرم همپوش فوق قبلاً تحت عنوان…

بازنگری لوسمی‌های خانواده مایلوئیدی (2)

بازنگری لوسمی‌های خانواده مایلوئیدی (WHO 2016) قسمت دوم دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز   سندرم‌های مایلودیس‌پلاستیک (Myelodysplastic syndromes) سندرم‌های مایلودیس‌پلاستیک گروهی از نئوپلاسم‌های تک دودمانه (کلونال) بوده که با…

بازنگری لوسمی‌های خانواده مایلوئیدی (WHO 2016) (1)

بازنگری لوسمی‌های خانواده مایلوئیدی (WHO 2016) قسمت اول  دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشخیص دقیق‌تر نئوپلاسم‌های مایلوئیدی با به‌کارگیری مرفولوژی سلول، سیتوژنتیک و به‌ویژه ژنتیک مولکولی که در سال‌های اخیر دریچه‌های نوینی برای…

لوسمی

 آزمایشگاه و بالین لوسمی دکتر محسن منشدی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی www.manshadilab.com لوسمی چیست؟ لوسمی سرطان خون و مغز استخوان است. این بیماری زمانی بوجود می‌آید که مغز استخوان (ارگان تولیدکننده سلول‌های خونی) شروع به تولید گلبول‌های سفید غیرطبیعی می‌کند که بدون کنترل تقسیم می‌شوند. گلبول‌های سفید علیه عفونت‌های‌ بدن…