جستجوی برچسب

دکتر رزیتا خنافری

تجسم عملکرد با سیگمامتریک (2)

تجسم عملکرد با سیگمامتریک (قسمت دوم) دکتر رزیتا خنافری   اگر به خاطرداشته باشید، در شماره 208 مشخص شد برای ارزیابی کارآیی یک فرآیند با استفاده از مقیاس‌هاي سیگما از دو روش استفاده می‌شود: در روش اول بعد از شناسایی نقص، شمارش نقص و تبدیل در هر میلیون، از یک جدول یا حسابگر برای مشخص کردن عدد سیگما استفاده می‌شود. (روش یک در شماره 208…

 تجسم عملکرد با سیگمامتریک

 تجسم عملکرد با سیگمامتریک دکتر رزیتا خنافری   توانایی "دیدن" استعاره‌ای رایج برای درک است.گاهی اوقات لازم است برای درک بهتر مشکلاتی که در فرآیندها پیش می‌آیند، به ‌گونه‌ای قابل رؤیت شوند. مثلاً نشان دادن یک موقعیت به صورت ریاضی.ما از ریاضی و آمار استفاده می‌کنیم و برای تجسم بهتر رخدادها، به آنها وزن می‌دهیم یا آن‌ها را متر می‌کنیم یا…

 اهمیت ثبت پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت

 اهمیت ثبت پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت دکتر رزیتا خنافری دانش‌آموخته آزمایشگاه     در این شماره قصد دارم به شما نشان دهم اگر پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت را ثبت نکنید چه اتفاقی در طراحی برنامه کنترل کیفیت شما رخ خواهد داد. به طور کلی، هر وقت به دنبال رخدادهایی مانند تغییر شماره ساخت معرف، شاهد جابجایی نتایج کنترل باشیم، باید…

QC Frequency (Run Size)

  QC Frequency (Run Size) دکتر رزیتا خنافری دانش‌آموخته آزمایشگاه در سند CLSI C24-Ed4 برنامه‌ریزی کنترل کیفیت آماری مبتنی بر ریسک توصیف شده است. در این برنامه تعداد سطوح ماده کنترل، دفعات استفاده از ماده کنترل، قانون مورد استفاده برای رویداد کنترل کیفیت و تواتر رویداد کنترل کیفیت توضیح داده شده است. یک رویداد QC بر…