میکوزهای پوستی (بخش پایانی)

Microsporumcanis

میکوزهای پوستی

بخش پایانی

دکتر محمد قهری

www.ghahri.ir

 

ادامه بحث در مورد ویژگی‌های گونه‌های مهم درماتوفیت‌ها

 

تریکوفیتون تونسورنس Trichophytontonsurans

تریکوفیتون تونسورنس یک گونه‌ی آنتروپوفیلیک (انسان‌دوست) است که غالباً در کشورهای غربی از ضایعات درماتوفیتی جدا می‌شود. فرم تلئومرفی این قارچ تاکنون شناخته نشده است.

 

مشخصات ظاهری کلنی: رشد کلنی در محیط سابورودکستروز آگار نسبتاً آهسته و کشت‌ها دارای مناظر متنوعی هستند. در ابتدا کلنی‌ها مسطح و به رنگ سفید مایل به زرد با حالت نرم و مخملی و یا پودری به‌نظر می‌رسند و بعد از گذشت مدت زمانی به شکل دهانه‌ی آتشفشانی درمی‌آیند که همراه با چین‌خوردگی‌هایی نیز می‌باشند. پشت کلنی به سمت زرد، قهوه‌ای و قرمز تمایل دارد.

کلنی تریکوفیتون تونسورنس: وسط کلنی دارای برجستگی و شکاف‌های شعاعی

میکوز

مشخصات رنگی پشت کلنی تریکوفیتون تونسورنس

 

مشخصات میکروسکپی: ماکروکنیدی در این قارچ بندرت ایجاد می‌شود و یا اینکه به‌راحتی دیده نمی‌شود، البته اگر کشت بر روی محیط yeast extract agar انجام شود ماکروکونیدی‌های چماقی شکل که دارای ۱۰ تا ۱۲ سلول هستند پدید می‌آیند. اکثر میکروکونیدی‌ها به‌صورت منفرد پدید می‌آیند و به اشکال بیضوی تا گلابی شکل هستند و گاهی اوقات به کنیدیوفورهائی که شبیه به چوب کبریت هستند اتصال دارند.

میکوز

میکروکونیدی‌های گلابی شکل در تریکوفیتون تونسورنس

 

تست‌های فیزیولوژیک: تریکوفیتون تونسورنس در محیط دارای کازئین دارای رشد ضعیفی است و افزودن تیامین بر سرعت رشد آن می‌افزاید.

 

جنس میکروسپوروم: اعضای این جنس به‌وسیله‌ی ماکروکونیدی‌های فوزیفرم با دیواره‌های ضخیم، خشن یا خاردار مشخص می‌شوند.

 

میکروسپوروم کنیس Microsporumcanis

میکروسپوروم کنیس یک گونه‌ی حیوان‌دوست است که اغلب اوقات سگ‌ها و گربه‌ها را آلوده می‌کند. فرم تلئومرفی آن بنام Arthrodermaotae شناخته شده است.

 

مشخصات ظاهری کلنی: سرعت رشد در محیط سابورودکستروز آگار سریع است. کلنی‌های نرم و مخملی و مسطح میکروسپوروم کنیس به رنگ زرد خرمایی هستند. نواحی مرکزی کلنی یک ظاهر فیبروز یا پنبه‌ای سست و شل دارد که با نواحی پودری مخلوط شده است و دارای چین‌خوردگی‌های شعاعی و یا به‌صورت دوایر متحدالمرکز می‌باشند و محیط کلنی با پرزهای بلندی پوشیده شده است. به‌راحتی با گذشت زمان پلئومرفیسم در کلنی ظاهر می‌شود. پشت کلنی به رنگ زرد کروم است.

میکوز

میکوز

کلنی زرد خرمایی رنگ میکروسپوروم کنیس

 

مشخصات میکروسکپی: ماکروکونیدی‌های فراوانی تشکیل می‌شوند. ماکروکونیدی‌ها کشیده و نوک آن‌ها دوکی شکل است و دیواره‌های عرضی آن ضخیم و نیز دارای خارهای ظریفی است. هر ماکروکونیدی از ۶ تا ۱۵ سلول تشکیل شده است. میکروکونیدی‌ها به تعداد کمتر حضور دارند و چماقی شکل بوده و به‌صورت منفرد دیده می‌شوند. گاهی اوقات در کشت‌های انجام شده بر روی محیط سابورودکستروز آگار ماکروکونیدی ایجاد نمی‌شود، در چنین مواردی در صورت انجام کشت در محیط rice meal medium و یا کشت در محیط رقیق‌شده‌ی سابورودکستروزآگار، ماکروکونیدی‌ها بهتر ایجاد می‌شوند.

میکوز

ماکروکونیدی‌های با انتهای دوکی شکل میکروسپوروم کنیس

 

میکروسپوروم ژیپسئوم Microsporumgypseum

میکروسپوروم ژیپسئوم یک گونه‌ی خاکدوست است و می‌تواند انسان‌ها و حیوانات را آلوده کند. این قارچ را می‌توان با کمک روش hair-baiting از خاک جدا کرد. فرم‌های تلئومورف این قارچ عبارت از Arthrodermagypsea و Arthrodermaincurvata می‌باشند.

 

مشخصات ظاهری کلنی: کلنی این قارچ در محیط سابورودکستروز آگار دارای میزان رشد سریعی است. کلنی‌ها دارای سطح صاف و به رنگ خرمایی یا قهوه‌ای و حاشیه‌ی کلنی نازک و دارای شرابه‌های سفید رنگ است. آثار پلئومورفیسم به‌سرعت در کلنی‌ها ظاهر می‌شود. پشت کلنی رنگ زرد مایل به قهوه‌ای ملایمی دارد.

میکوز

کلنی‌های میکروسپوروم ژیپسئوم با مرکز برجسته و شرابه‌های محیطی سفید رنگ

 

کلنی‌های میکروسپوروم ژیپسئوم با مرکز برجسته و شرابه‌های محیطی سفید رنگ

 

کلنی‌های میکروسپوروم ژیپسئوم با مرکز برجسته و شرابه‌های محیطی سفید رنگ

 

 

مشخصات میکروسکپی: در منظره میکروسکپی از کلنی قارچ تعداد زیادی ماکروکونیدی بلند و کشیده که دارای ۴ تا ۶ سلول هستند مشاهده می‌شود. میکروکونیدی‌ها به‌صورت منفرد و در کناره‌ی جانبی دیواره ‌هایفی قرار گرفته‌اند.

 

میکروسپوروم ادوئینی microsporumaudouinii

میکروسپوروم ادوئینی یک گونه‌ی انسان‌دوست (آنتروپوفیلیک) و نادر است. در اروپا و آمریکا به‌عنوان یک قارچ پاتوژن در کچلی سر شناخته شده است. شکل تلئومورف آن شناخته نشده است.

مشخصات ظاهری کلنی: کلنی‌های این قارچ در محیط سابورودکستروز آگار دارای رشد آهسته است. کلنی‌ها به رنگ سفید می‌باشند که با مقادیر زیادی مژک‌های کوتاه و متراکم و چین‌خوردگی‌های شعاعی همراه هستند. رنگ پشت کلنی به رنگ سرخ زردفام یا زنگارگون است.

کلنی میکروسپوروم اودوئینی بعد از ۳ هفته بر روی محیط سابورودکستروز آگار

میکوز

منظره‌ی پشت کلنی میکروسپوروم اودوئینی بعد از ۳ هفته بر روی محیط سابورودکستروز آگار

 

مشخصات میکروسکپی: ماکروکونیدی‌های بزرگ و چند سلولی دارد ولی بندرت دیده می‌شوند و دارای اشکال متنوعی هستند. این ماکروکونیدی‌ها عموماً تنها در کشت اولیه مشاهده می‌شوند و در کشت‌های بعدی (subculture) حذف می‌شوند، اما در صورتی که عصاره‌ی مخمر (yeast extract) به محیط کشت اضافه شود، رشد تحریک می‌گردد. میکروکونیدی‌ها مستقیماً به قسمت‌های جانبی دیواره‌های هایفی می‌چسبند و به اشکال چماقی شکل هستند. در انتها و نوک برخی از رشته‌های هایفی یک وزیکول دیده می‌شود و علاوه بر این هایفی راکتی شکل، اجسام pectinate و اجسام گره‌ای یافت می‌شوند.

 

تست‌های فیزیولوژیک: این ارگانیسم به‌سختی در محیط دانه‌های برنج رشد می‌کند و به این وسیله می‌توان آن را از سایر گونه‌های میکروسپوروم تشخیص داد.

میکوز

ماکروکونیدی میکروسپوروم اودوئینی

میکروکونیدی‌های فراوان و چماقی شکل که عمدتاً به‌صورت مستقیم به هایفی چسبیده‌اند

 

جنس اپیدرموفیتون: با داشتن کنیدی‌های چماقی شکل با دیواره‌ی صاف مشخص می‌شود و فاقد میکروکونیدی است.

اپیدرموفیتون فلوکوزوم:

یک گونه‌ی انسان‌دوست است و به مو حمله نمی‌کند. فرم تلئومورف این قارچ شناخته نشده است.

 

مشخصات ظاهری کلنی: کلنی‌های این قارچ دارای رشد متوسطی هستند و به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای که به طرف رنگ سبز متمایل است دیده می‌شود. ناحیه‌ی مرکزی کلنی کمی برآمده است و به‌وسیله‌ی شیارهای شعاعی مشخص می‌شود. پشت کلنی به رنگ قهوه‌ای روشن است. در کشت‌های بعدی با ظهور پدیده‌ی پلئومورفیسم مواجه می‌شویم.

برآمدگی در مرکز کلنی و پلئومورفیسم در ناحیه نزدیک به مرکز کلنی

کلنی اپیدرموفیتون فلوکوزوم از نمای نزدیک‌تر

 

مشخصات میکروسکپی: کنیدی‌ها به تعداد زیاد دیده می‌شوند اما میکروکونیدی تشکیل نمی‌شود. کنیدی‌های این قارچ، چماقی شکل تا کمی مستطیلی شکل هستند و دارای دیواره‌های صاف و نازک بوده و بین ۲ تا ۴ سلول دارند. کنیدی‌ها از دیواره‌های جانبی و نیز در نوک هایفی‌ها رشد می‌کنند. تشکیل کلامیدوکونیدی نیز در کشت‌های قدیمی‌تر شایع است.

میکوز`

کنیدی‌های چماقی شکل با دیواره‌های صاف و نازک و کلامیدوکونیدی در اپیدرموفیتون فلوکوزوم

میکوزهای پوستی (۳)

میکوزهای پوستی (۴)

میکوزهای پوستی (۵)

برای دانلود پی دی اف برروی لینک زیر کلیک کنید

برچسبها
  • تریکوفیتون تونسورنس
  • دکتر محمد قهری
  • میکروسپوروم کنیس
  • میکوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *