جستجوی برچسب

Real-time PCR

Real Time- PCR

روش‌های عملی در Real Time- PCR نویسندگان: شهرام شجاع ( دانشجوی کارشناسی ارشد) دکتر رضا میرنژاد ( باکتریولوژیست- استادیار دانشگاه)   در دو قسمت گذشته، کلیات تکنیک Real-Time PCR ذکر شد، در این مبحث و مبحث آینده سعی می‌شود نکاتی کاربردی و عملی در مورد این روش آورده شود. بطور کلی برای آشنایی بیشتر با این تکنیک بهتر است که برخی…

روش‌های عملی در Time PCR – Real قسمت5

ادامه مبحث تایپینگ مولکولی   روش‌های تایپینگ بر اساس PCR PCR یک واکنش بیوشیمیائی در آزمایشگاه است که به ما این اجازه را می‌دهد تا مقدار زیادی از سکانس اسید نوکلئیک هدف را تهیه نمائیم. این روش نیازمند DNA الگو از ارگانیزمي که می‌خواهد تیپ بندی شود، دو جفت پرایمر اولیگو نوکلئوتیدی که از روی کنارهای DNA الگو طراحی می‌شود و DNA…

روش‌های عملی در Real-Time PCR قسمت 4

روش‌های عملی در  Real-Time PCR قسمت 4 نویسندگان: شهرام شجاع (دانشجوی کارشناسی ارشد) دکتر رضا میرنژاد (باکتریولوژیست- استادیار دانشگاه)   در سه قسمت گذشته تعاریف، کلیات، متدهای گوناگون، اصطــــــــــــلاحات متداول و روش‌های عملی در Real-Time PCR  ارائه گردید، در این مبحث سعی شده تا به صورت کاملاً عملی انجام تست و تفسیر نتایج و…
situs slot gacor