جستجوی برچسب

PFA100/200

آیاPFA100/200  جایگزینی مناسب برای تست BT (Bleeding Time) است؟

آیاPFA100/200  جایگزینی مناسب برای تست BT (Bleeding Time) است؟  ناصر شاگردی اسماعیلی – دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی و علوم انتقال خون دانشگاه شهید بهشتی – عضو هیئت علمی دانشگاه سهیل فرج‌اللهی – کارشناس آزمایشگاه n.sh.esmaeli@sbmu.ac.ir یکی از مهم‌ترین سیستم‌های بدن که اختلال در آن می‌تواند سبب بیماری‌های مختلفی گردد،…
rtp gacor