جستجوی برچسب

fT3

غربالگری دومرحله‌ای تیروئید

غربالگری دومرحله‌ای تیروئید در بیماران بحرانی دکتر محمد کریمی خلاصه زمینه: سنجش عملکرد تیروئید در بیماران بخش مراقبت‌های ویژه که به مدت طولانی بستری بوده‌اند در تعیین پیش‌آگهی بیمار مفید است ولی نقش آن در تعیین پیش‌آگهی در 48 ساعت اول بستری شدن محل مناقشه می‌باشد. روش‌ها: هدف این مطالعه ارزیابی مفید بودن استراتژی ارزیابی…

ارزش کلینیکی آزمایش‌های بیوشیمیایی تیروئید

ارزش کلینیکی آزمایش‌های بیوشیمیایی تیروئید مرتضی داودی PhD بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق خلاصه موضوع: غدۀ تیروئید از مهم‌ترین غدد درون‌ریز در بدن است که هورمون‌های تیروئیدی را ترشح می‌نماید. گرچه عمده‌ترین شکلی از هورمون که توسط این غده به خون ترشح می‌شود به‌صورت T41 است، صورت‌های دیگری از هورمون نیز مانند T32،…
situs slot online gacor