جستجوی برچسب

dHPLC

dHPLC

كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالاي دناتوره دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالاي دناتوره(dHPLC) روشي سريع و قابل اعتماد براي غربالگري تغييرات DNA مي‌باشد. اين تكنيك مي‌تواند…
rtp live gacor