جستجوی برچسب

cTnT

تست فرا- حساس تروپونین

تست فرا- حساس تروپونین: چالش‌ها و فرصت‌ها برای آزمایشگاه‌ها و پزشکان دکتر هادی محسنی   امروزه تحولی اساسی در نقش آزمایشگاه در زمینه درمان بیماری‌های قلبی عروقی حاد و مزمن رخ داده است. بیومارکرهای قلبی اکنون، در تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی حاد نقشی محوری ایفا می‌کنند. حتی سنجش تروپونین های قلبی T و  I (cTnT و cTnI) ابتدا دو بار…
rtp gacor