جستجوی برچسب

CML

نقش SIRT1 در ایجاد مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به Chronic Myeloid…

نقش SIRT1 در ایجاد مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به Chronic Myeloid Leukemia (CML) پریسا ظفری1، صادق عباسیان2  1) دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه       2) کارشناس ارشد هماتولوژی، اداره‌ی کل انتقال خون ایلام، سازمان انتقال خون ایران نویسنده‌ی مسئول: صادق عباسیان  یکی از داروهایی که در درمان CML…
rtp gacor