جستجوی برچسب

CAR T cell therapy

CAR T cell therapy

CAR T cell therapy  محمدحسین مبلغ حسینی (کارشناس علوم آزمایشگاهی، کارشناس ارشد ژنتیک مولوکولی) ویدا وحدانی ( دانشجوی دکترای ژنتیک مولکولی) یکی از روش‌های نوین درمان تعدادی از سرطان‌ها که به‌تازگی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج خوبی هم نشان داده، استفاده از T cellهای کایمر است (chimeric T cell). این نوع درمان بر پایه مهندسی ژنتیک و…
slot gacor