جستجوی برچسب

کنترل کیفیت

روش‌های کنترل کیفیت در قارچ‌شناسی کلینیکی (3)

روش‌های کنترل کیفیت در قارچ‌شناسی کلینیکی بخش سوم دکتر محمد قهری www.ghahri.ir انواع نمونه‌ها خون و مغز استخوان خون: آماده‌سازی محل جمع‌آوری خون به‌منظور جلوگیری از آلودگی میکروبی و مقدار خون جمع‌آوری شده از فاکتورهای مهم در تهیه‌ی این نمونه برای کشت هستند. برای این منظور محیط‌های کشت اختصاصی قارچ‌ها و یا لوله‌های لیز-…

روش‌های کنترل کیفیت در قارچ‌شناسی کلینیکی (1)

روش‌های کنترل کیفیت در قارچ‌شناسی کلینیکی بخش نخست دکتر محمد قهری www.ghahri.ir   مقدمه و کلیات از آنجا که سلول‌های قارچی بسیار بزرگ‌تر از باکتری‌ها هستند، در مقادیر و تعداد اندکی در بافت حضور دارند و با توجه به ماهیت رشته‌ای آنها، در یک ارگان یا ارگان‌های اندکی و نیز در بخش‌های محدودی از آن ارگان‌ها لوکالیزه می‌شوند. پیرو این…

 اهمیت ثبت پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت

 اهمیت ثبت پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت دکتر رزیتا خنافری دانش‌آموخته آزمایشگاه     در این شماره قصد دارم به شما نشان دهم اگر پیشامدهای برنامه کنترل کیفیت را ثبت نکنید چه اتفاقی در طراحی برنامه کنترل کیفیت شما رخ خواهد داد. به طور کلی، هر وقت به دنبال رخدادهایی مانند تغییر شماره ساخت معرف، شاهد جابجایی نتایج کنترل باشیم، باید…
slot gacor