جستجوی برچسب

قارچ

اصول و روش‌های نشان دادن قارچ‌ها در نمونه‌های کلینیکی – آزمایش مستقیم و…

اصول و روش‌های نشان دادن قارچ‌ها در نمونه‌های کلینیکی – آزمایش مستقیم و کشت  (دستورالعمل تأئید‌شده) 1 ترجمه سند CLSIM54-A اکتبر 2012 ترجمه و تنظیم: دکتر محمد قهری www.ghahri.ir بخش دوم 3/4- سایر ملاحظات ایمنی زیستی موارد زیر به‌عنوان احتیاطات استاندارد در ارتباط با کار کردن با کپک‌هایی که از نمونه‌های بیومدیکال جدا می‌شوند، باید…

بکارگیری تکنیک تکثير دایره‌ای چرخان (RCA)

بکارگیری تکنیک تکثير دایره‌ای چرخان (RCA) برای شناسایی گونه قارچی پاتوژن  دکتر صادق خداویسی1، دکتر سهیلا محمودپور2، شهرام محمودی3، زهرا صالحی4، دکتر حمید بدلی5 1: دکتری تخصصی قارچ‌شناسی پزشکی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2: دکتری علوم آزمایشگاهی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی پاستور، سنندج 3: دانشجوی دکتری تخصصی…

مایستوما

آشنائی با خصوصیات قارچهای مسبب مایستوما دکتر محمد قهری آزمایشگاه تشخیص پزشکی رسالت قارچهای متعددی بعنوان عوامل ایجاد کننده‌ی مایستوما ی قارچی (یومایکوتیک) شناخته شده‌اند. مهمترین آنها شامل سودوآلشریا بوئیدی، مادورلا مایستوماتیس، مادورلا گریزه‌آ، کوروولاریا لوناتا، اگزوفیالا جینسلمی، لپتوسفرا سنگالنسیس، پایرونکتا رومروئی و نئوتستادینا…