جستجوی برچسب

دکتر سهیلا محمودپور

بکارگیری تکنیک تکثير دایره‌ای چرخان (RCA)

بکارگیری تکنیک تکثير دایره‌ای چرخان (RCA) برای شناسایی گونه قارچی پاتوژن  دکتر صادق خداویسی1، دکتر سهیلا محمودپور2، شهرام محمودی3، زهرا صالحی4، دکتر حمید بدلی5 1: دکتری تخصصی قارچ‌شناسی پزشکی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2: دکتری علوم آزمایشگاهی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی پاستور، سنندج 3: دانشجوی دکتری تخصصی…

رمزینه‌گذاری DNA

رمزینه‌گذاری DNA  (Barcoding DNA)  صادق خداویسی، دکتر حمید بدلی، دکتر سهیلا محمودپور، دکتر مهدی ارزنلو  شناسایی و طبقه‌بندی گونه‌ها از مهمترین بخش‌های آرایه‌بندی و مطالعات زیستی است. آرایه‌بندی شامل دو بخش طبقه‌بندی و نامگذاری است و هدف آن گروه‌بندی موجودات زنده به واحدهای طبیعی می‌باشد که توصیف تنوع زیستی و شناسایی گونه را امکان‌پذیر…

راهکارهای کاهش ابتلا به عفونت‌های ناشی از قارچ آسپرژیلوس

راهکارهای کاهش ابتلا به عفونت‌های ناشی از قارچ آسپرژیلوس اعظم نادمي (دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران) صادق خداویسی (دانشجوی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران) دکتر سهیلا محمودپور (مسئول فنی آزمایشگاه پاستور سنندج) مقدمه: آسپرژیلوس ارگانیسم قارچی با انتشار وسیع در طبیعت است که…