جستجوی برچسب

دکتر رضا رنجبر

واژه ­شناسی واژگان ويژه­ ی دانش­های پزشکی، ريز سازواره ­شناسی (ميکرب­…

واژه ­شناسی واژگان ويژه­ ی دانش­های پزشکی، ريز سازواره­ شناسی (ميکرب­ شناسی) و زيست­ شناسی (1) دکتر محمدرضا عابدی1، پيام بهزادی2، الهام بهزادی3، دکتر رضا رنجبر2 صاحب امتياز و مدير مسئول ماهنامه­ ی اخبار آزمايشگاهی مرکز تحقیقات بيولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ايران …

برخي از ويژگي‌هاي ایمنی شناختی سم‌هاي Botox

برخي از ويژگي‌هاي ایمنی شناختی سم‌هاي Botox  الهام بهزادی1، پيام بهزادی2، دکتر رضا رنجبر2 گروه ميکروب­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس مرکز تحقیقات بيولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله   باکتری گرم مثبت Clostridium botulinum از گروه ميکروارگانیزم­های سازنده­ ی توکسین می­باشد. سم Botox از گروه نوروتوکسین­های…