جستجوی برچسب

دکتر رضا تهرانی

معرفی سایت‌های آزمایشگاهی (1)

وبگشت: معرفی سایت‌های آزمایشگاهی (1) دکتر رضا تهرانی Dark Daily.com تمرکز این سایت بر مدیریت در آزمایشگاه‌های طبی و پاتولوژی است. گردانندگان سایت عمدتاً سوابق مدیریتی، مشاوره‌ای و کارآفرینی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان را دارند. خدمات این سایت شامل مشاوره استراتژیک و برگزاری همایش‌های مرتبط می‌باشد. در صفحه E-Briefings آخرین…