جستجوی برچسب

خون کامل

اصول بهینه تولید ویژه مراکز انتقال خون (8)

اصول بهینه تولید ویژه مراکز انتقال خون راهنمای سازمان جهانی بهداشت WHO Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP) for Blood Establishments  (قسمت هشتم) علی‌اصغر صفری فرد نویسنده و مدرس GMP, HSE, Cleanroom خون و فرآورده‌های خون فرآورده‌های خون ممکن است با استفاده از روش شرح داده‌شده در بخش 2-4-9 تهیه گردد، البته توالی و…

درباره اهدای خون بیشتر بدانیم (قسمت دوم)

درباره اهدای خون بیشتر بدانیم (قسمت دوم) علي اصغر صفري فرد، كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون safarifardas@Gmail.com   فرآورده‌هاي خوني خون مي‌تواند به صورت كامل و يا پس از جداسازي اجزاء مختلف بصورت فرآورده‌هاي آن مصرف شود. انسان به ندرت به تمامي اجزاي خون كامل احتياج دارد؛ بنابراين استفاده از فرآورده‌ها بدليل اثرات درماني…
rtp gacor