جستجوی برچسب

خون محیطی

ویژگی‌های مطلوب یک گستره خون محیطی  و شمارش افتراقی در حالت نرمال

ویژگی‌های مطلوب یک گستره خون محیطی  و شمارش افتراقی در حالت نرمال دکتر حبیب‌الله گل‌افشان   نمونه مربوط به آزمایش CBC یا هموگرام در لوله‌های با سرپوش ارغوانی (Lavender) حاوی K2EDTA یا Na2EDTA و یا K3EDTA به آزمایشگاه ارسال می‌شود. تهیه اسلاید در 2 تا 3 ساعت از نمونه‌گیری کیفیت خوبی را ارائه می‌دهد و معمولاً اسلاید تهیه‌شده از نمونه…
slot gacor