جستجوی برچسب

خدایار قربان

بررسی میزان شیوع بیماری بروسلوز(تب مالت) در مراجعین به آزمایشگاه رفرانس…

بررسی میزان شیوع بیماری بروسلوز(تب مالت) در مراجعین به آزمایشگاه رفرانس نیروی زمینی ارتش در طی سال‌های 1388 لغایت 1391 احسان مرادی1*، زهرا خوش نیت2، خدایار قربان3، مریم دادمنش4، سید جواد حسینی شکوه5 1 دانش آموخته کارشناسی علوم آزمایشگاهی، استریت بیوتکنولوژی پزشکی، عضو انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم…
slot deposit qris