جستجوی برچسب

حسین حضرتی نوین

مروری کوتاه بر پلاسمیدهای باکتریایی

مروری کوتاه بر پلاسمیدهای باکتریایی تاج‌الدین اکبرزاده خیاوی- کارشناس ارشد میکروب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشکین‌شهر حسین حضرتی نوین- کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مرکز تحقیقات بیماری‌های کبد و گوارش رحمن رادمهر- کارشناس ارشد میکروب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،…

مکانیزم‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سودوموناس آئروجینوزا

مکانیزم‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سودوموناس آئروجینوزا حسین حضرتی نوین کارشناس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مقدمه سودوموناس آئروجینوزا از نظر کنترل با آنتی‌بیوتیک‌ها و ضد‌عفونی کننده‌ها یک ارگانیسم مشکل‌آفرین مشهور است. گزارشات اخیر بر اساس الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سودوموناس آئروجینوزا در انگلستان، مشکل مقاومت…
slot gacor