جستجوی برچسب

تفسیر ایمونوهیستوشیمی

ایمونوهیستوشیمی

ایمونوهیستوشیمی محسن مومنی، دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد   چکیده: ایمونوهیستوشیمی (IHC) یک تکنیک اساسی است که در بسیاری از آزمایشگاه‌ها برای اهداف تشخیصی و پژوهشی استفاده می‌شود. در دهه‌های اخیر، توانایی تشخیص آنتی‌ژن‌ها در مقاطع بافتی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است (1). ایمونوهیستوشیمی (IHC) یک مکمل…
slot gacor