جستجوی برچسب

تعریق ناشی از سرما

سندرم تعریق ناشی از سرما

سندرم تعریق ناشی از سرما Cold-Induced Sweating Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی) کلیاتی از سندرم تعریق ناشی از سرما سندرم تعریق ناشی از سرما، یک اختلال ژنتیکی است که با مشکلات تنظیم دمای بدن و سایر اختلالاتی که بر بسیاری از سیستم‌های بدن تأثیر می‌گذارد، مشخص می‌شود. در نوزادان ویژگی‌های این بیماری اغلب به‌عنوان…
slot gacor