نشریه شماره ۲۰۷

نشریه شماره ۲۰۷ دانلود کنید

مروری بر روش‌های تشخیص سرولوژیک بیماری توکسوپلاسموزیس (۲)

مروری بر روش‌های تشخیص سرولوژیک بیماری توکسوپلاسموزیس (بخش دوم) اسماعیل عباسی[۱]، پیمان خضری[۲]، شهرام خادم وطن[۳] ۱: گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ۲: گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ۳: دانشیار، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران نویسنده مسئول: شهرام خادم وطن  […]

بررسی هودهای استاندارد مورد استفاده در آزمایشگاه

بررسی هودهای استاندارد مورد استفاده در آزمایشگاه  مهندس احسان درخشان‌نیا derakhshannia@hotmail.com   انواع مختلفی از هودهای استاندارد آزمایشگاهی مانند هودهای شیمیایی و بیولوژیکی (ایمنی زیستی) وجود دارند که در ادامه متن به بررسی آنها می‌پردازیم. در ابتدا، پیش از ورود به بحث هودهای ایمنی زیستی، مفهوم ایمنی زیستی، سطوح ایمنی زیستی و انواع گروه‌های خطر […]

میکرواری (ریزآرایه)(۱)

میکرواری (ریزآرایه) (قسمت اول)  دکتر مهدی فصیحی رامندی (استادیار دانشگاه) زهرا کریمی (مرکز تحقیقات زیست سلول پژوهان گستر)   تعیین ترادف ژنوم جانداران مختلف، اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار محققان قرار داده است، با وجود این هنوز نمی‌توان با دقت لازم ژن‌ها را شناسایی کرد و از طرفی پیش‌بینی نحوه بیان ژن از طریق […]

میکوزهای پوستی (بخش پایانی)

میکوزهای پوستی بخش پایانی دکتر محمد قهری www.ghahri.ir   ادامه بحث در مورد ویژگی‌های گونه‌های مهم درماتوفیت‌ها   تریکوفیتون تونسورنس Trichophytontonsurans تریکوفیتون تونسورنس یک گونه‌ی آنتروپوفیلیک (انسان‌دوست) است که غالباً در کشورهای غربی از ضایعات درماتوفیتی جدا می‌شود. فرم تلئومرفی این قارچ تاکنون شناخته نشده است.   مشخصات ظاهری کلنی: رشد کلنی در محیط سابورودکستروز […]

بیومارکرهای پروگنوستیک در سندرم‌های کرونری حاد

بیومارکرهای پروگنوستیک در سندرم‌های کرونری حاد دکتر سید مهدی زرگریان: دکترای علوم آزمایشگاهی علی مرادی: کارشناس ارشد بیوشمی   چکیده هدف مطالعه. ترپونین قلبی (cTn) نقش مهمی در ارزیابی سرانجام سندرم کرونری حاد (ACS) ایفا می‌کند، معذلک ارزش پروگنوستیک cTn مطلق نیست. در این مقاله نقش بیومارکرهای اختلال بطن چپ، استرس همودینامیک، التهاب و اختلال […]

اصول فنی تجهیزات آزمایشگاهی (۵)

اصول فنی تجهیزات آزمایشگاهی قسمت پنجم اصول الایزا مهندس احسان درخشان‌نیا derakhshannia@hotmail.com   ELISA یک روش آزمایشگاهی بیوشیمیایی ساده با حساسیت بسیار بالا است که امکان آنالیز تعداد زیادی نمونه را به‌صورت همزمان فراهم می‌کند. این روش در ایمونولوژی (ایمنی‌شناسی) برای تشخیص وجود یک آنتی‌بادی یا آنتی‌ژن در نمونه مورد آزمایش استفاده می‌شود که عموماً […]

تشخیص سرولوژیک توکسوپلاسموزیس (۱)

مروری بر روش‌های تشخیص سرولوژیک بیماری توکسوپلاسموزیس اسماعیل عباسی[۱]، پیمان خضری[۲]، شهرام خادم وطن[۳] ۱: گروه انگل‌شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ۲: گروه انگل‌شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ۳: دانشیار، گروه انگل‌شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران نویسنده مسئول: شهرام خادم […]