بازار كار  فارغ‌التحصيلان علوم آزمايشگاهي در آمريكا

 

  بازار كار  فارغ‌التحصيلان علوم آزمايشگاهي در آمريكا

دكتر اميرحسن معياري دكتراي علوم آزمايشگاهي‏، عضو American Society Of clinical Pathologist

 

در اين مقاله سعي شده خلاصه‌اي از چشم‌انداز بازار كار جهت فارغ‌التحصيلان مقاطع مختلف علوم آزمايشگاهي و رشته‌هاي وابسته از قبيل شيمي، بيوشيمي، بيولوژي، ويروس، انگل، ميكروب، خون، بانك خون، ژنتيك، بيولوژي سلولي ملكولي و ديگر رشته‌ها در ايالات متحده آمريكا بيان شود و در ادامه به نحوه ورود به اين بازار كار جهت آگاهي بيشتر علاقمندان پرداخته مي‌شود. در حال حاضر تعداد زيادي آزمايشگاه تشخيص طبي در ايالات متحده در حال فعاليت هستند. طبق آمار سال 2006 تعداد اين آزمايشگاه‌ها 175000 واحد و در سال 2010 بالغ بر 225000 واحد مي‌باشد.

به اين آمار بايد تعداد بيشماري آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي باليني در زمينه بيماري‌ها، آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي داروئي، ‌آزمايشگاه‌هاي بهداشت عمومي، آزمايشگاه‌هاي آموزشي وابسته به مراكز دانشگاهي (حدود 5000 دانشگاه در آمريكا وجود دارد) آزمايشگاه‌هاي وابسته به كمپاني‌هاي بزرگ داروئي، آزمايشگاه‌هاي وابسته به كمپاني‌هاي بزرگ توليدكننده كيت، لوازم و دستگاه‌هاي آزمايشگاهي، آزمايشگاه‌هاي كلينيك و بيمارستان‌هاي دامپزشكي (با توجه به اينكه بيش از 75% مردم آمريكا حيوانات خانگي نگهداري مي‌كنند تعداد زيادي مراكز دامپزشكي وجود دارد كه داراي آزمايشگاه نيز مي‌باشند) و آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني و سم‌شناسي را  اضافه نمود. قوانين تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبي در آمريكا تا حدود زيادي با ايران متفاوت است و بر اساس آن جذب نيروي كار نيز متفاوت است.

آخرين آئين‌نامه مقررات مربوط به تأسيس و اداره آزمايشگاه‌هاي تشخـــــــــــــــــــــيص طبي در آمريكا در سال 1988 در كنگره تحت عنوان                  (Clinical Laboratory Improvement Amendment) CLIA88  همراه با آخرين تغييرات و اصلاحات لازم در آئين‌نامه‌هاي گذشته تصويب شد. در اين آئين‌نامه تمامي مسائل مربوط به آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي از جزئي‌ترين مسائل تا كلي‌ترين مسائل به تفصيل شرح داده شده است. بر مبناي CLIA88 آزمايشات بر اساس پيچيدگي (Complexity) به دو دسته  waivedو non waived تقسيم مي‌شوند. آزمايشات waived به آزمايش‌هايي اطلاق مي‌شود كه داراي حداقل خطا مي‌باشد و به آموزش خاصي براي انجام و تفسير تست نياز نيست مانند تست بارداري بصورت نواري و يا گلوكز خون كه توسط استريپ و ريدرهاي مربوطه انجام مي‌شود و بسياري از آزمايشات ديگر.

اين آزمايشات نياز به دستور پزشك ندارند و هركسي مي‌تواند آن را در منزل انجام دهد. البته بايد توجه داشت كه آزمايش تعيين بارداري به روش الايزا و يا راديو ايمونواسي در گروه آزمايشات waived non تقسيم‌بندي مي‌گردد. با پيشرفت تكنولوژي بسياري از آزمايشات از گروه waived non به گروه waived منتقل مي‌شود و FDA اين تغييرات را به كليه مراكز درماني اعلام مي‌كند. با اين وجود FDA انجام آزمايشات گروه waived را كماكان در آزمايشگاه‌ها توصيه مي‌كند تا در منزل و توسط افراد آموزش نديده.

آزمايشات گروه waived non‌: اين آزمايشــات خود به سه گروه  moderate complexity –PPM وhigh complexity تقسيم مي‌شود. اين تقسيم‌بندي ابتدا توسط C.D.C واقع در اتلانتا صورت گرفت و از نوامبر2003; FDA عهده‌دار اين مسئوليت است.

اساس اين تقسيم‌بندي بر مبناي هفت آيتم است. براي مثال

 • آيا انجام تست موردنظر به افراد آموزش‌ديده نياز دارد؟
 • آيا انجام تست موردنظر نياز به معرف‌هاي خاصي دارد؟
 • آيا انجام تست فوق نياز به استاندارد و كنترل دارد؟

هركدام از اين هفت آيتم خود داراي امتياز 1 الي 3 مي‌باشد. اگر مجموع امتيازات كسب‌شده براي هر تست 12 يا كمتر باشد آن تست در گروه قرارmoderate complexity  مي‌گيرد و اگر امتياز كسب شده بالاتر از 12 باشد در گروه آزمايشات high complexity دسته‌بندي مي‌شود. ليسـت آزمايشاتhigh & moderate complexity;PPM  waived;  در وب‌سايت FDA قابل دسترسي است. بر اساس دستورالعمل فوق انجام آزمايشات توسط افراد آموزش ديده انجام مي‌شود براي مثال آزمايشات waived و آزمايشات PPM‌ وmoderate  را كاردان آزمايشگاه مي‌تواند انجام دهد ولي انجام بعضي از آزمايشاتmoderate  و اكثر آزمايشات high complexity بر عهده پرسنلي با حداقل مدرك كارشناسي و به بالا مي‌باشد. برمبناي قوانين CLIA88 براي آزمايشگاه‌ها پروانه كار در 4 گروه زير صادر مي‌شود:

 • پروانه كار جهت آزمايشات waived
 • جهت آزمايشات PPM(Provied-Performed Microscopy)

(اين گروه به آزمايشاتي اطلاق مي‌شود كه نياز به ميكروسكوپ نوري دارد مانند آزمايشات ميكروسكوپي ادرار، آناليز اسپرم، آزمايش KOH جهت قارچ، PCT، Fern test، و تعدادي آزمايش‌هاي ديگر )

 • پروانه كار جهت آزمايشات moderate complexity
 • پروانه كار جهت آزمايشات high complexity

هر آزمايشگاه جهت داشتن مجوز انجام آزمايشات چهارگروه فو‌ق‌الذكر موظف به اخذ پروانه مربوط به هر گروه بصورت جداگانه مي‌باشد كه خود منوط به رعايت كليه قوانين و ملزومات مندرج در CLIA88 است. يك آزمايشگاه ممكن است فقط متقاضي دريافت پروانه آزمايشات گروهmoderate  باشد و آزمايشگاهي ديگر متقاضي دريافت پروانه براي تمامي چهار گروه فوق است. چنانچه در ابتداي مقاله گفته شد تأسيس آزمايشگاه در آمريكا با ايران متفاوت است. در‌ آمريكا پزشكان اجازه انجام بعضي آزمايشات را در مطب خود در صورت اخذ مجوز مربوطه دارند، آزمايشگاه‌هاي فوق به اختصار POL(Physician Office Laboratory) ناميده مي‌شوند. اين آزمايشات بيشتر شامل آزمايشات waived هستند.

همچنين پزشكان با اخذ مجوز لازم اجازه گرفتن نمونه از مريض جهت آزمايشاتhigh  و moderate و ارسال آن به آزمايشگاه‌هاي بزرگتر را دارند. در آمريكا همچنين كمپاني‌هاي بزرگي وجود دارند كه داراي آزمايشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ايالت‌هاي مختلف مي‌باشند. اين كمپاني‌ها معمولاً بصورت متمركز كار مي‌كنند؛ بدين‌ترتيب كه يك آزمايشگاه بسيار بزرگ و مجهز و با تعداد پرسنل فراوان، نمونه‌ها را از مراكز ديگر خود كه فقط گاهي وظيفه نمونه‌گيري دارند و به تعداد زياد در نقاط مختلف شهرها پراكنده هستند و يا از مطب پزشكان طرف قرارداد جمع‌آوري و دريافت كرده و آزمايشات مربوطه را انجام مي‌دهند. اين آزمايشگاه‌هاي مركزي گاه در طول روز تعداد 100000 آزمايش بيوشيمي و يا ديگر آزمايشات را انجام مي‌دهند.

امروزه در آمريكا داشتن مدرك تحصيلي به تنهايي جهت استخدام در آزمايشگاه‌ها كافي نمي‌باشد و علاوه بر آن اخذ گواهينامه (Certificate) از مؤسسات مربوطه ضروري است. جهت اخذ اين گواهينامه ضمن ثبت‌نام در مؤسسات فوق بايد در آزمون مربوطه شركت نمود و در صورت اخذ امتياز لازم گواهينامه به داوطلب اعطا مي‌شود. اين آزمون‌ها توانايي فرد را بيشتر در خصوص انجام آزمايشات عملي مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. براي مثال با نشان دادن تصوير لام‌هاي مختلف هماتولوژي، انگل و قارچ و يا باكتري و همچنين با طرح سؤالات مختلف در زمينه كنترل كيفي و يا ارزيابي داوطلب در برخورد با مشكلات و نحوه حل آن، توانايي‌هاي عملي فرد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. به عبارتي اين گواهينامه تا حدود زيادي شايستگي داوطلب در زمينه آزمايشات عملي را تأييد مي‌كند. تعداد زيادي مؤسسه غيردولتي در ايالات متحده وجود دارد كه آزمون‌هاي فوق را برگزار مي‌كند كه معروف‌ترين آنها عبارتند از:

1.American Society of Clinical Pathologists (ASCP)

2.The National Certifying Agency for Medical Laboratory personnel (NCA)

3.The American Associatian of Bioanalysis (AAB)

4.The American Medical Technologists (AMT)

5.The American Society of Clinical Laboratory Scientists (ASCLS)

مؤسسات فوق گواهينامه را پس از قبولي در آزمون مربوطه و بر اساس مدرك تحصيلي داوطلب صادر مي‌كنند. براي مثال گواهينامه‌اي كه ASCP براي داوطلبي با مدرك تحصيل كارشناس آزمايشگاه يا بالاتر صادر مي كند تحت عنوان ASCP(MLS) مي‌باشد كه MLS مخفف Medical Laboratory Scientist است و يا گواهينامه صادره جهت فوق‌ديپلم آزمايشگاه تحت عنوان ASCP(MLT) مي‌باشد كه مخفف Medical Laboratory Technician است و يا POLT مخفف Physician Office Laboratory Technician است. همچنين CLS كه مخفف Clinical Laboratory Scientist است كه توسط مؤسسه NCA به دارندگان مدرك كارشناسي اعطا مي‌گردد و يا گواهينامه MT كه مخفف Medical Technologist است و توسط مؤسسه AAB و AMT به دارندگان مدرك كارشناسي و به بالا اعطا مي‌شود. بعبارت ديگر تمام اصطلاحات MT;CLS;MLS و CLT همگي نام‌هاي مختلفي هستند كه مؤسسات مختلف گواهينامه‌هاي مربوطه را به دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر علوم آزمايشگاهي و رشته‌هاي وابسته اعطا مي‌كنند.

در ميان مؤسسات فوق گواهينامه صادره توسط ASCP از همه معتبرتر مي‌باشد و تمامي ايالت‌هاي آمريكا آن را قبول داشته و با توجه به اعتبار آن به نوعي از مقبوليت جهاني نيز برخوردار است. بعد از ASCP گواهينامه NCA معتبر است ولي اين مؤسسه از سال 2008 به ASCP پيوست.AAB  و AMT نيز از مؤسسات معتبر هستند با اين توضيح كه گواهينامه صادره توسط AAB فقط در 15 ايالت آمريكا و AMT در 40 ايالت آمريكا اعتبار دارد. در خصوص تنوع گواهينامه‌هاي صادره مؤسسات ASCP و AAB بيشترين تنوع را در صدور گواهينامه‌هاي مختلف دارند براي مثال ASCP در زمينه‌هاي زير گواهينامه صادر مي‌كند:

1.Medical Laboratory Technician (MLT)

2.Medical Laboratory Scientists (MLS)

3.Cytotechnologist (CT)

4.Histotechnologist (HT)

5.Phlebotomy Technician (PBT)

6.Technologist in (Blood Banking _Chemistry _Hematology _Microbiology _Cytogenetic _Molecular Biology _Histotechnology _Molecular pathology _Laboratory manegment)

7.Specialist in (Blood Banking_Chemistry_Hematology_Cytotechnology_Microbiology)

8.International ASCPi (Technician_technologist_Cytology_Molecular Biology)

 

و يا مؤسسه (AAB) در زمينه‌هاي زير گواهينامه صادر مي‌كند:

1.Mediacal Technologist (MT)

2.Medical Laboratory Technician (MLT)

3.Physician Office Laboratory Technician (POLT)

4.Clinical Laboratory Director (CLD)

5.Embryology Laboratory Director (ELD)

6.High_complexity Clinical Director (HCLD)

7.Technical Supervisor (TS)

8.Clinical Consultant(CC)

از مطالب فوق چنين استنباط مي‌شود كه يك فارغ‌التحصيل رشته علوم آزمايشگاهي و يا رشته‌هاي وابسته بدون داشتن گواهينامه مربوطه فرضاً نمونه‌گيري، اجازه گرفتن نمونه خون بيمار را ندارد و يا جهت كار كردن در آزمايشگاه مطب پزشكان حتي جهت انجام آزمايش‌هاي waived نياز به اخذ گواهينامه POLT مي‌باشد و يا انتخاب سوپروايزر آزمايشگاه صرفاً براساس سليقه مسئول فني نيست و داشتن گواهينامه مربوطه ضروري است. جهت گرفتن گواهينامه، پس از انتخاب مؤسسه صادركننده گواهينامه، داوطلب بايستي تمامي شرايط لازم جهت پذيرش را داشته باشد. از مهم‌ترين شرايط پذيرش دارا بودن مدرك تحصيلي معتبر از دانشگاه‌هاي آمريكا و يا دانشگاه‌هاي خارج از آمريكاست كه بايد مورد تأييد وزارت علوم آمريكا باشند.

ارزشيابي مدارك تحصيلي اخذ شذه در خارج و تطبيق آن با نظام آموزشي ايالات متحده بر عهده مؤسسات و كمپاني‌هاي ويژه همين كار است. ارزشيابي مدارك تحصيلي توسط اين شركت‌ها براساس دستورالعمل و آيين‌نامه صادره از وزارت علوم آمريكا صورت مي‌گيرد و در سرتاسر آمريكا بصورت يكسان عمل مي‌شود. تمامي دانشگاه‌هاي دولتي ايران و تعداد زيادي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تأييد وزارت علوم ايالات متحده مي‌باشند. با توجه به اينكه يكي از مدارك مهم جهت ثبت‌نام در آزمون صدور گواهينامه ارائه مدرك تحصيلي معتبر و تأييد شده مي‌باشد داوطلبان لازم است قبل از ثبت‌نام در آزمون فوق مراحل ارزشيابي مدارك تحصيلي خود را طي كنند.

همچنين علاوه بر فارغ‌التحصيلان رشته علوم آزمايشگاهي، فار‎غ‌التحصيلان ديگر رشته‌هاي وابسته به علوم پايه مانند بيولوژي، شيمي، بيوشيمي، ژنتيك سلولي ملكولي، انگل، هماتولوژي و ديگر رشته‌ها اجازه‌ي شركت در آزمون فوق جهت اخذ گواهينامه‌هاي Technologist;Specialist;MLS و يا CLS به شرط داشتن ديگر شرايط مندرج در فرم ثبت نام را دارند. براي مثال فرض كنيد فردي با مدرك تحصيلي ميكرب شناسي و يا بيولوژي و يا بيوشيمي داوطلب شركت در آزمون ASCP(MLS) مي‌باشد اين داوطلب به همراه ارائه مدرك تحصيلي خود بايستي يكي از مدارك زير را ارائه نمايد:

 • مدركي كه دال بر گذراندن تعدادي واحد مورد نياز رشته علوم آزمايشگاهي باشد
 • مدركي كه دال بر داشتن 5-3 سال سابقه كار تمام وقت در يك آزمايشگاه تشخيص طبي معتبر و داراي مجوز از وزارت بهداشت آن كشور باشد.

لازم به توضيح است در آمريكا شما علاوه بر تحصيل در رشته مورد علاقه‌تان فرضاً عكاسي، مي‌توانيد تعدادي واحد اضافي براي مثال واحدهاي ضروري رشته انگل‌شناسي را بگذرانيد. بعد از ارزشيابي مدارك تحصيل داوطلب و به هنگام ثبت‌نام جهت آزمون، يك نسخه اصل از نتيجه ارزشيابي بايد بصورت مهر و موم به همراه ديگر مدارك خواسته شده جهت ثبت‌نام آزمون به مؤسسه فوق ارسال گردد. بررسي اين مورد كه آيا مدرك تحصيلي داوطلب و يا واحدهاي اضافي ارسال شده و يا سابقه كاري ارائه شده كافي و يا متناسب با رشته انتخابي جهت آزمون مي‌باشد بعهده مسئولين و كارشناسان مستقر در مؤسسه (براي مثال (ASCP است كه با توجه به دستورالعمل موجود صورت مي‌گيرد.

در صورتي كه مدارك ارسالي و نتيجه بررسي‌ها مثبت باشد به داوطلب اجازه شركت در آزمون اخذ گواهينامه داده مي‌شود. بنظر اينجانب ارائه گواهينامه Certificate علاوه بر مدرك تحصيلي براي متقاضيان كار در آزمايشگاه‌هاي كشور عزيزمان ايران نيز امري ضروري است و ايجاد مؤسساتي جهت برگزاري آزمون تعيين سطح توانايي‌هاي عملي متقاضيان كار و صدور گواهينامه براي ايشان ـ البته در صورت قبولي در آزمون – بسيار كارگشا خواهد بود.

بارها براي اينجانب پيش آمده كه كارشناس و يا كاردان آزمايشگاه جهت استخدام به آزمايشگاه مراجعه نموده و عليرغم داشتن معدل بالا از يكي از دانشگاه‌هاي معتبر تهران، از ساختن يك محلول ساده و يا گزارش يك لام رسوب ادرار عاجز بوده‌ است و پس از صرف مدت زمان زياد و مصرف مواد و گاه انجام اشتباه آزمايش و صدور جواب نادرست باعث بروز خسارت‌هايي به آزمايشگاه مي‌شود، در صورتي كه متقاصي كار با ارائه گواهينامه مربوطه (كه هر دو سال با ارائه گواهي‌هاي شركت در بازآموزي بايد تمديد شود) تا حدودي توانايي‌هاي فني و عملي خود را به مسئول فني آزمايشگاه اثبات مي‌كند. البته به شرطي‌كه صدور و تمديد گواهينامه‌هاي موردنظر همراه با روابط و سفارشات مرسوم در ايران نباشد. اين مسئله را به اين خاطر ذكر كردم كه احتمال دريافت گواهينامه در آمريكا توسط سفارش و رابطه در حدود صفر درصد است.

همچنين علاوه بر لزوم اخذ Certificate‌ توسط متقاضيان كار در آزمايشگاه‌ها در سرتاسر ايالات متحده، تعداد محدودي از ايالت‌ها مانند كاليفرنيا قوانيني وضع نموده‌اند كه بر اساس آن متقاضيان كار علاوه بر داشتن Certificate ملزم به گرفتن Liscensure‌ مخصوص آن ايالت هستند كه در واقع نوعي مجوز كار محسوب مي شود. از شرايط گرفتن Liscensure ايالت كاليفرنيا ارائه مدرك تحصيلي معتبر و ارزشيابي شده در آمريكا، ارائه گواهينامه از مؤسسسه ASCP و يا AAB، ارائه سابقه كار در آزمايشگاه و موفقيت در آزمون تستي در خصوص قوانين مربوط به كار و مقررات بهداشتي و ايمني ايالت كاليفرنيا مي‌باشد.

با توجه به تعداد زياد آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي در آمريكا (225000 واحد) و نيز ديگر آزمايشگاه‌هاي غير تشخيص پزشكي از يكطرف و همچنين كاهش علاقمندان به تحصيل در رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي و رشته‌هاي وابسته از طرف ديگر، باعث شده بازار كار آمريكا با كمبود نيروي متخصص در رشته‌هاي فوق مواجه گردد.

در سال 1996 كنگره آمريكا لايحه ايجاد سازماني بنام كميسيون بين‌المللي مشاغل را تصويب كرد. اين كميسيون وظيفه دارد كليه درخواست‌هاي متقاضيان خارجي علاقمند به كار در مشاغل درماني كه بازار كار آمريكا در آن زمينه باكمبود نيروي متخصص مواجه است را مورد بررسي قرار دهد و در صورتي كه متقاضي كار واجد شرايط لازم باشد كميسيون فوق مدركي براي ايشان صادر مي‌كند كه بمدت 5 سال اعتبار دارد. با ارائه مدرك فوق به يكي از سفارتخانه‌هاي آمريكا، احتمال دريافت ويزاي كار موقت H1B و در مواردي ويزاي دائم Green Card بسيار افزايش مي‌يابد. در حال حاضر بازار كار آمريكا با كمبود نيروي متخصص در 8 رشته مواجه است. اين رشته‌ها عبارتند از:

1.Nurse

2.Medical laboratory technologist

3.Medical laboratory technicians

4.Physical therapists

5.Audiologists

6.Occupational therapists

7.Speech language pathologists

8.Physician assistants

 

اين كمبود نيروي كار هرساله توسط اداره كار آمريكا، اداره مهاجرت، اداره امنيت داخلي، وزارت امور خارجه و كميسيون بين‌المللي مشاغل اعلان مي‌گردد تا در خصوص صدور ويزاي كار جهت متقاضيان خارجي تسهيلاتي قائل شوند. نكته قابل توجه اين است كه از شرايط اعلام شده توسط كميسيون مشاغل در رابطه با رشته‌هاي كارشناسي و كارداني علوم آزمايشگاهي عبارتند از: دارا بودن مدرك تحصيلي معتبر و ارزشيابي شده در آمريكا، ارائه مدرك MLS و يا MLT صادره توسط مؤسسه مربوطه (از ميان كليه مؤسسات صادركننده گواهينامه ،‌كميسيون مشاغل گواهينامه صادره از ASCP را تأييد مي‌كند) و همچنين ارائه گواهي سابقه كار معتبر. بطور خلاصه مراحلي كه يك متقاضي كار در امريكا بايد طي كند به شرح زير است:

 • ارسال اصل مدارك تحصيلي به همراه ترجمه رسمي و تأييد شده آن (توسط دفتر فني قوه قضائيه و وزارت امور خارجه ايران) به يكي از مؤسسات ارزشياب مدارك تحصيلي در آمريكا
 • ثبت‌نام در مؤسسات صدور گواهينامه و ارسال مدارك موردنياز از جمله اصل ترجمه رسمي مدارك تحصيلي و يك نسخه اصل از ارزشيابي مدرك تحصيلي بصورت مهر و موم به آدرس مؤسسه در شيكاگو
 • در صورت واجد شرايط بودن: دريافت نامه‌اي مبني بر اجازه شركت در آزمون
 • تعيين مكان و تاريخ امتحان توسط داوطلب
 • شركت در آزمون و دريافت نتيجه آزمون بلافاصله پس از اتمام آزمون
 • دريافت گواهينامه MLT ‌و يا MLS بعد از 8-6 هفته (‌در صورت قبولي)

همچنين لازم به توضيح است كه شركت در آزمون‌هاي فوق نيازي به داشتن مدرك تافل و يا هرگونه مدرك ديگر زبان ندارد. كشورهاي برگزاركننده آزمون براي ايران عبارتند از: تركيه، ‌دبي، ‌عربستان، كويت، قطر، ابوظبي، ارمنستان و آذربايجان.

داوطلبان با توجه به رفرانس‌هاي معرفي شده و كتاب نمونه سؤالات آزمون مي‌توانند خود را جهت شركت هر چه بهتر درآزمون آماده كنند. در صورت مردودي در آزمون داوطلب حق شركت مجدد در آزمون به تعداد 4 نوبت در سال و با رعايت پرداخت مجدد هزينه‌هاي ثبت نام را دارد. با توجه به اينكه American Society Of Clinical Pathologist از مؤسسه‌هاي معتبر جهاني و معروف در زمينه علوم آزمايشگاهي باليني مي‌باشد، اخذ گواهينامه كاري از مؤسسه فوق از يك طرف و همچنين اخذ گواهي رسمي ارزشيابي مدرك تحصيلي توسط يكي از مؤسسات و كمپاني‌هاي واقع در آمريكا از طرف ديگر، ‌مداركي معتبر جهت معرفي شما به عنوان فردي با توانايي عملي مورد تأييد ASCP مي‌باشد كه مي‌تواند فاكتور مهمي جهت پيدا كردن شغلي مناسب در بسياري از كشورهاي دنيا و حتي ايران بحساب آيد. گواهينامه Certificate ‌صادره توسطASCP بصورت ASCPi‌ كه حرف i بيانگر International است.

همچنين ASCP گواهينامه‌اي بصورت ASCPi(MB) ‌براي داوطلباني با مدرك تحصيلي ژنتيك و يا بيولوژي سلولي ملكولي نيز صادر مي‌كند. متقاضياني كه موفق به اخذ گواهينامه‌هاي MT;CLS;MLT و يا MLS شوند مي‌توانند نسخه‌اي از گواهينامه فوق را همراه با ديگر مدارك به كميسيون مشاغل ارسال نمايند تا در صورت واجد شرايط بودن نسبت به دريافت ويزاي كار موقت H1B و يا در مواردي ويزاي دائم Green Card اقدام نمايند. در پايان اميدوارم مقاله فوق توانسته باشد كمكي ولو مختصر به دوستاني كه تمايل به دريافت گواهينامه Certificate‌ و اخذ ويزاي كار در آمريكا را دارند كرده باشد. تمامي دوستان و علاقمندان در صورت داشتن هرگونه سؤالي مي‌توانند سؤالات خود را به اي‌ميل‌هاي زير ارسال نمايند و اينجانب نيز حتي‌الامكان به تمامي سؤالات عزيزان پاسخ خواهم گفت و راهنمايي‌هاي لازم را خواهم نمود.

LabJob.USA @gmail.com

Dr.AHMeyari@yahoo.com

https://www.indeed.com/q-Direct-Hire-Medical-Technologist-jobs.html

https://www.glassdoor.com/Job/us-medical-technologist-jobs-SRCH_IL.0,2_IN1_KO3,23.htm

https://jooble.org/jobs-medical-technologist-or-medical-laboratory-technician

مروري بر تاريخچه آزمايشگاه رفرانس در سال‌هاي 1353 تا 1357(در تب جدید مرورگر باز می شود )

برای دانلود فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک کنید

پاسخی قرار دهید

ایمیل شما هنوز ثبت نشده است.

slot gacor