اثر حاملگی و هورمون‌های جنسی بر نتایج برخی از تست‌های آزمایشگاهی

اثر حاملگی و هورمون‌های جنسی بر نتایج برخی از تست‌های آزمایشگاهی

 دکتر طاهره اسلام منش، استادیار گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

حاملگی، مصرف قرص‌های ضد بارداری و مصرف هورمون‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن بر سطح خونی بعضی از تست‌های بیوشیمیایی تأثیر دارد و می‌تواند باعث کاهش و یا افزایش آنها شود که در تفسیر نتایج آزمایش بیماران باید به این نکته دقت شود.

حاملگی

در حاملگی افزایش سطح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH)، آلفا-1-آنتی تریپسین، CA-125 (افزایش خفیف در سه ماهه اول حاملگی دارد)، کلسی‌تونین، افزایش پاسخ‌دهی TSH به TRH، تیروکسین توتال، تری‌یدوتیرونین، فاکتورهای انعقادی VIII و IX، کلسترول، تری‌گلیسرید، کورتیزول خون و ادرار، کلیرانس کراتینین، BUN (در ماه‌های آخر)، ESR (در سه ماهه دوم و سوم حاملگی)، WBC (در ماه‌های آخر حاملگی)، رتیکولوسیت، اریتروپویتین، هگزوزآمینیداز، ترانســــــــــفرین، لوسین آمینوپپتیداز و مهار کننده فعال کننده I پلاسمینوژن (PAI-1) دیده می‌شود.

همچنین حاملگی باعث کاهش سطح بعضی از آمینواسیدها، کولین استراز، کراتین فسفوکیناز (در اوایل حاملگی)، گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز (در اواخر حاملگی)، هماتوکریت، هموگلوبین، پروتئین C,S و تعداد RBC می‌گردد.

قرص‌های ضد بارداری

قرص‌های ضد بارداری سطح ALT، پلاکت، پرولاکتین، آلفا-1-آنتی تریپسین، رنین، سدیم، آمیلاز، تستوسترون، آنتی‌ترومبین III (قرص ضد بارداری حاوی پروژسترون)، apo A-I (آپولیپوپروتئین A-I)، تیروکسین توتال، آسپارتات آمینوترانسفراز، TBG(گلوبولین متصل شونده به پروتئین)، بیلی‌روبین توتال، تری‌گلیسرید، کلسی‌تونین، تری‌یدوتیرونین، کلسترول، فاکتورهای انعقادی  VIIIو IX، کورتیزول، ESR، اریتروپویتین، فیبرینوژن، هگزوزآمینیداز، انسولین، آهن، TIBC و لیپوپروتئین‌ها را افزایش می‌دهد.

درعوض باعث کاهش سطح آمینواسیدها، آنتی‌ترومبین III (قرص‌های ضد بارداری حاوی استروژن)، کلسیم، کولین استراز، اسید فولیک، گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز، 17-هیدروکسی کورتیکواستروئید، 17- کتواستروئید، LH، پره آلبومین، پرگناندیول، PT(زمان پروترومبین)، پروتئین و ویتامین B12 می‌شود.

پروژسترون

مصرف هورمون پروژسترون سطوح ApoB، CRP، پروتئین و لوسین آمینوپپتیداز را افزایش و سطوح Apo A-I، LH، پرگناندیول و رسپتور پروژسترون را کاهش می‌دهد.

استروژن

هورمون استروژن موجب افزایش سطح ACTH، کورتیزول، ADH، apo A-I، کلر، کورتیزول، CRP، استریول، فیبرینوژن، گلوکز خون، گلوکز ادرار، هورمون رشد، ترانسفرین، آهن، لوسین آمینوپپتیداز، پرولاکتین، رنین، تستوسترون، تیروکسین توتال، TBG، T3، تری‌گلیسیرید و دفع ادراری اسید اوریک می‌گردد. از طرف دیگر سطوح آمینواسیدها، apo B، لیپوپروتئین a، کلسیم، کولین استراز، 17 هیدروکسی کورتیکواستروئید، 17 کتواستروئید، LH، پره‌آلبومین، رسپتور پروژسترون، PT، سوماتومدین C، پروتئین و اسید اوریک را کاهش می‌دهد.

آندروژن

افزایش سطح سرمی AT-III، apo B، کلسیم سرمی، کلر، پره‌آلبومـــین و پروتئین و کاهش سطوح سرمی Apo A-I، کلسترول، کورتیزول، فیبرینوژن، LH، تستوسترون، تیروکسین توتال و T3 با مصرف آندروژن‌ها دیده می‌شود.

:References

1- Mosby’s diagnostic and laboratory test reference,9th edition,2008.

2- Henry’ s clinical diagnosis and management by laboratory methods, 21st ed,2007.

آزمايش‌هاي حاملگي (Pregnancy tests)

 

برای دانلود پی دی اف بر روی لینک زیر کلیک کنید

پاسخی قرار دهید

ایمیل شما هنوز ثبت نشده است.

situs slot online gacor