جستجوی برچسب

RFLP

تکنیک‌های‌ RFLP و PCR-RFLP

تکنیک‌های‌ RFLP و PCR-RFLP  دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (استاد دانشگاه) در بين نشانگرهاي مولكولي، RFLP اولين نشانگر مورد استفاده در نقشه‌برداري ژنومي است، به همين دليل از اين نشانگر به‌عنوان نسل اول نشانگرها ياد…

روش‌های ژنوتایپینگ

روش‌های ژنوتایپینگ دکتر میرنژاد در سالهای اخیر تکنیک‌های مولکولی یا ژنتیکی توجهات زیادی را برای بررسی‌های اپیدمیولوژیکی به خود معطوف کرده است. روشهای مختلف ژنوتایپینگ براساس آمپلی کردن یا نکردن اسید نوکلئیک و مراحل بعد از آمپلی کردن به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند. 1- روشهائی مانند RELP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) و…
slot gacor 2023