جستجوی برچسب

Quorum sensing

كاربردهاي Quorum sensing (بخش سوم)

كاربردهاي Quorum sensing (بخش سوم) لیلا دهاقین فوق لیسانس بيماري‌شناسي گياهي - دانش آموخته دانشگاه تربيت مدرس   روشن شدن برخي از جنبه‌های مکالمه  باکتری‌ها (و نه همه آنها) ایده‌هایی را براي استفاده از اين پديده مهم در ذهن محققان ايجاد کرده است که تعدادي از آنها در اينجا نام برده شده و به دليل اهميت مورد اول در سلامتي انسان به‌صورت…

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (2)

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (بخش دوم) لیلا دهاقین فوق‌لیسانس بيماري‌شناسي گياهي - دانش‌آموخته دانشگاه تربيت مدرس در بخش قبلی، در مورد مفاهیم و ساختار Quorum Sensing(Q.S)  در باکتری بحث گردید. در این مقاله در خصوص نقش Quorum Sensing در باکتری‌های گرم مثبت و تنظیم‌کننده‌های این پدیده در باکتری‌ها مطالبی ارائه…

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (1)

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (بخش اول) لیلا دهاقین فوق لیسانس بيماري شناسي گياهي - دانش‌آموخته دانشگاه تربيت مدرس مقدمه از زمان كشف زندگي پروكاريوت‌ها تصور مي‌شد كه اين ارگانیسم‌های ساده يك زندگي تک‌سلولی دارند و تنها هدف آنها تقسيم شدن و ايجاد تعداد بيشتري باكتري است. بر اساس نظريه رايج، این‌گونه پذيرفته شده بود كه…

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (2)

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (قسمت دوم) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) - وهاب پیرانفر (کارشناسی ارشد) در مقاله قبلی در مورد Quorum sensing و نقش آن در بعضی از باکتری‌ها مطالبی ارائه گشت. در این بخش به ادامه نقش این ترکیبات در باکتری‌ها و سایر ویژگی‌ها از جمله آنتاگونیست‌های آن‌ها اشاره‌ای کوتاه خواهد شد. Quorum sensing در…

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (قسمت اول)

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (قسمت اول) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) - وهاب پیرانفر (کارشناسی ارشد)  مقدمه باکتری‌ها در زندگی دسته‌جمعی و اجتماعی برای اینکه بیشترین فایده را از محیط رقابتی خود ببرند از مکانیسم تنظیمی ژنتیکی ارتباطی بنام Quorum sensing (QS) یا درک حدنصاب استفاده می‌کنند. Quorum در لغت به معنای تجمع یا تعداد…
slot gacor