جستجوی برچسب

QC

پایش کیفیت بیمار- بنیاد آنی

پایش کیفیت بیمار- بنیاد آنی Patient-Based Real Time QC گرداننده میزگرد: تونی بدریک؛ صاحب‌نظران: آندره‌اس بیتنبک، الکس کاتایف، هاب ون روسام، مارک آ. سروینسکی و ژه پینگ لو از طرف کمیته کیفیت سنجشی فدراسیون بین‌المللی شیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی مترجم: حسن بیات (دانش‌آموخته علوم آزمایشگاهی) پایش کیفیت بیمار-بنیاد آنی (پ‌‌ک‌ب‌ب‌آ) از…
rtp gacor