جستجوی برچسب

QC خالی*

نکته‌هایی درباره‌ی QC خالی*

نکته‌هایی درباره‌ی QC خالی* دكتر حسن بيات به تازگی مقاله‌ی "QC خالی" از روی میدیتRoy Midyett  را در وبسایت MLO خواندم. بنا دارم نکته‌هایی را در این باره بیان کنم، اما اجازه می‌خواهم پیش از آن توضیح کوتاهی در باره‌ی QC بدهم. یک مثال دو عملکرد را در نظر بگیرید: ساختن یک جاده به وسیله‌ی یک شرکت، و دانش‌آموزی که برای شرکت در یک…
situs slot gacor