جستجوی برچسب

POROSITY

پوکی استخوان (POROSITY)

پوکی استخوان (POROSITY) زهرا چیذری- پژوهشگر  پوکی استخوان یک نوع بیماری بی‌سروصدای استخوان‌ها است که سبب تضعیف آنها شده و استخوان‌ها را مستعد شکستگی می‌کند. استخوان نیز همانند سایر بافت‌های بدن بافتی فعال بوده و مرتباً در حال تغییر است، به‌گونه‌ای که بافت‌های قدیمی تخریب شده و توسط بافت استخوانی و جدید جایگزین می‌شوند. بعد از سن 30…
slot gacor 2023