جستجوی برچسب

plgf gene

PLGF

PLGF محمد کوهستانی: کارشناس ارشد فیزیولوژی سردار شریف زاده: دکترای بیوشیمی بالینی محمدرضا بلوری: دکترای ایمونولوژی   مقدمه: پره-اکلامپسی و سایر اختلالات فشارخونی که تقریباً در 10 درصد از بارداری‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر مادران باردار و ایجاد عوارض بارداری می‌باشد. به‌طور کلی این اختلالات شامل فشارخون مزمن،…
situs slot online gacor