جستجوی برچسب

PCR-RFLP

تکنیک‌های‌ RFLP و PCR-RFLP

تکنیک‌های‌ RFLP و PCR-RFLP  دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (استاد دانشگاه) در بين نشانگرهاي مولكولي، RFLP اولين نشانگر مورد استفاده در نقشه‌برداري ژنومي است، به همين دليل از اين نشانگر به‌عنوان نسل اول نشانگرها ياد…
slot deposit qris