جستجوی برچسب

Omics

microRNA و سرطان (4)

microRNA و سرطان  (بخش چهارم)   زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی)   microRNA ابزاری برای شناسایی و تشخیص سرطان تکنولوژی "Omics" شناسایی و درمان سرطان را به میزان زیادی تسهیل کرده است. ریزآرایه‌هایmicroRNA می‌توانند بیان چند صد ژن را در یک نمونه‌ی بافتی از طریق هیبریداسیون microRNAها با توالی‌های هدف نشان‌دارشده شناسایی
situs slot gacor