جستجوی برچسب

OGTT

کاستن از آزمایش‌های غیر ضروری تحمل گلوکز خوراکی

کاستن از آزمایش‌های غیر ضروری تحمل گلوکز خوراکی  پرسش و پاسخ با دکتر Lawrence de Koning بیوشیمیست بالینی و  استاد دانشگاه گلگری حسن اسدی ، کارشناس آزمایشگاه سوال: وقتی که بناست تست تحمل گلوگز خوراکی را انجام دهید گلوگز ناشتا را چگونه چک می‌کنید؟ پاسخ: در آزمایشگاه‌های بیمارستان ما، پیش از انجام تست OGTT، با آنالایزر شیمی آزمایشگاه…
situs slot gacor