جستجوی برچسب

OFT

تفسير دامنه‌های مرجع در خون‌شناسی (3)

تفسير دامنه‌های مرجع در خون‌شناسی (3) دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز آزمایش شکنندگی اسمزی (OFT) آزمایش شکنندگی اسمزی، لیز شدن گلبول‌های قرمز در محلول‌های هایپوتونیک سرم فیزیولوژی را ارزیابی می‌کند. گلبول‌های اسفروسیت در…
slot gacor 2023