جستجوی برچسب

OFT

تفسير دامنه‌های مرجع در خون‌شناسی (3)

تفسير دامنه‌های مرجع در خون‌شناسی (3) دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز آزمایش شکنندگی اسمزی (OFT) آزمایش شکنندگی اسمزی، لیز شدن گلبول‌های قرمز در محلول‌های هایپوتونیک سرم فیزیولوژی را ارزیابی می‌کند. گلبول‌های اسفروسیت در…