جستجوی برچسب

NT-Pro BNP

معرفی آزمایش N-Termnal Pro B-type Natriuretic Peptide (NT-Pro BNP)

معرفی آزمایش N-Terminal Pro B-type Natriuretic Peptide (NT-Pro BNP) دکتر عبدالله نادمی دکترای  علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه منجی 1- نام و شرح آنالیت 1-1 نام آنالیت N-Terminal Pro B-type Natriuretic Peptide (NT-Pro BNP) 1-2 نام‌های دیگر نام دیگری ندارد. نباید با ProBNP یا BNP اشتباه شود. آنها آنالیت‌های جداگانه‌ای…
slot deposit qris