جستجوی برچسب

Mycobacterium tuberculosis

«مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به سل»

«مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به سل» راضیه یعقوبی کارشناس علوم آزمایشگاهی عامل بیماری‌زا: Mycobacterium tuberculosis، باکتری میله‌ای شکل، بدون حرکت، دارای خاصیت اسیدفست و عامل بیماری سل راه سرایت: انتقال TB (باسیل توبرکلوزیس) از طریق عطسه کردن و پخش شدن باسیل در هوا به فرد سالم انجام می‌شود. لازم به ذکر…
rtp gacor