جستجوی برچسب

MS

آزمایش لکه خون

آزمایش لکه خون با اسپکترومتری جرمی (MS) و مزایا و معایب آن در پایش سطح درمانی دارو دکتر شاهرخ مستور تهرانی خلاصه پایش سطح درمانی داروها (TDM) متکی بر روش‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی ویژه‌ای می‌باشد که معمولاً در مراکز رفرانس وجود دارند و لذا برای همه بیماران در دسترس نمی‌باشند. با توجه به این موضوع، علاقه روزافزونی برای…
situs slot gacor