جستجوی برچسب

miR

MicroRNA و سرطان (7)

MicroRNA و سرطان  (بخش هفتم)  زهرا اصغری لالمی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی)   کاربرد MicroRNA در سرطان پستان 1: مکانیسم‌های غیرتنظیمی miR در سرطان پستان بیان miR می‌تواند توسط مکانیسم‌های مختلفی تغییر کند که از آن جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد: 1-1- ناهنجاری‌های کروموزومی: حذف، افزایش و جهش نمونه‌هایی از این ناهنجاری‌ها…
slot deposit qris