جستجوی برچسب

Micro M.RNA

Micro M.RNA، مارکری برای تشخیص سرطان

 Micro M.RNA، مارکری برای تشخیص سرطان  الهام پوییده 1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر عباس اخوان سپهی3 1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران 2- استادیار بخش ویروس‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران…
situs slot gacor