جستجوی برچسب

MI

مروری بر تست‌های رایج آزمایشگاهی در تشخیص سکته قلبی

آزمایش و آموزش مروری بر تست‌های رایج آزمایشگاهی در تشخیص سکته قلبی 1- امیر اکبری دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی 2- زینب عابدی دانشجوی دکترای حرفه‌ای پزشکی   مقدمه در موارد سکته قلبی، در کنار معاینات بالینی و مطالعات پاراکلینیکی از قبیل الکتروکاردیوگرام و موارد دیگر، نقش آزمایشگاه تشخیص طبّی در تشخیص، تائید و…
situs slot online gacor