جستجوی برچسب

mi-RNA

 نقش mi-RNAها در پاتوژنز و درمان بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک

 نقش mi-RNAها در پاتوژنز و درمان بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک جواد سنچولی ۱ ، ابراهیم نقی پور ۲، مرضیه سنچولی ۳ ۱ دانشجوی رشته ایمونولوژی پزشکی مقطع Ph.D دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲ و ۳ کارشناسان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی چکیده: میکرو RNAها (mi-RNAs) برای اول‌بار به‌عنوان RNAهای تنظیمی کشف شدند که زمان‌بندی رشد لارو C.elegans را…
situs slot gacor