جستجوی برچسب

MEN1

ترشح شیر مستمر و هیپرکلسمی عودکننده

گزارش موردی ترشح شیر مستمر و هیپرکلسمی عودکننده دکتر سید رضا موسوی شرح‌حال: بیمار خانمی است 18 ساله با ترشح شیر دوطرفه مستمر، افزایش وزن و هیپرکلسمی عودکننده. در 13 سالگی و قبل از شروع قاعدگی ترشحات شیر از هر دو پستان او مشاهده می‌شد. این ترشحات همچنان ادامه داشت تا اینکه در سن 16 سالگی سردردهای مکرر و تغییرات دامنه دید نیز به آن…
situs slot gacor