جستجوی برچسب

MCV

تفسير دامنه‌های مرجع در خون‌شناسی (2)

تفسير دامنه‌های مرجع در خون‌شناسی (2) دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز   حجم متوسط سلولی MCV (Mean Cell Volume) حجم متوسط سلولی (MCV) از پارامترهای مهم هماتولوژی و یک اسکرین مهم برای افتراق کم‌خونی‌های میکروسیتیک است. جدول زیر،…

کم‌خونیMCV و RPI

تشخیص آزمایشگاهی کم‌خونی‌ها بر اساس MCV و RPI  دکتر حبیب‌اله گل‌افشان: هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز محمد اسماعیل خدمتی: کارشناس ارشد بیوشیمی دانشکده پیراپزشکی شیراز پریسا تندل:کارشناس ارشد خون‌شناسی دانشکده پیراپزشکی شیراز تشخیص اولیه کم‌خونی‌ها بر اساس اندکس تولید رتیکولوسیت RPI (Reticulocyte production index) و ☺ (MCV) روشی…

 هماتوکریت

آزمایش و آموزش  هماتوکریت و اندیس‌های اریتروسیتی مرتبط امیر اکبری، دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی در این شماره از سری مقالات آزمایش و آموزش، هماتوکریت و اندیس‌های اریتروسیتی مرتبط با آن را با بیانی ساده و با هدف درک بهتر تست‌های آزمایشگاهی مربوطه بررسی خواهیم کرد. هماتوکریت هماتوکریت (Hematocrit) نسبت حجم…

 رحمت خدا بر mentzner باد

به نام خداوند بخشنده مهربان  رحمت خدا بر mentzner باد دکتر مسعود صفایی همه به دعای خیر نیازمندند؛ زنده باشند و یا نباشند، گرچه دانشمندان همیشه زنده‌اند. از این دانشمند و خون‌شناس خبر نداشته و چندین دهه است او را فقط با نام شاخص منتزنر (mentzner index) در کتب خون‌شناسی و مجلات معتبر پزشکی دنیا می‌شناسم. بافت خون بعد از بافت مغز از…
situs slot gacor