جستجوی برچسب

MCHC

اندکس MCHC

اندکس MCHC دكتر داريوش توحيدي دكتراي علوم آزمايشگاهي مسئول فني آزمايشگاه پارسيان اهواز  اندکس MCHC با محدوده 36-32 g/dl یا 360-320 g/l در آزمایش CBC اندکس مهمی است که کمتر مورد توجه همکاران بخش هماتولوژی قرار می‌گیرد، در حالی‌که مقدار خارج از محدوده نرمال این اندکس علاوه بر این‌که هشداری است بر گزارش اشتباه سل‌کانترها برای پارامترهای…

 هماتوکریت

آزمایش و آموزش  هماتوکریت و اندیس‌های اریتروسیتی مرتبط امیر اکبری، دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی در این شماره از سری مقالات آزمایش و آموزش، هماتوکریت و اندیس‌های اریتروسیتی مرتبط با آن را با بیانی ساده و با هدف درک بهتر تست‌های آزمایشگاهی مربوطه بررسی خواهیم کرد. هماتوکریت هماتوکریت (Hematocrit) نسبت حجم…
rtp live gacor