جستجوی برچسب

MCH

پارامترهای هماتولوژی

تفسیر پارامترهای هماتولوژی در یک نگاه دکتر حبیب‌الله گل‌افشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آنالیزورهای خون‌شناسی، برخی پارامترهای خونی را برای گلبول‌های قرمز و پلاکت‌ها و گلبول‌های سفید با ترسیم هیستوگرام یا محاسبه، گزارش می‌کنند. برخی از این پارامترها جای پای خود را در هماتولوژی باز کرده است و دریچه‌های تازه‌ی تشخیصی ارائه…

 هماتوکریت

آزمایش و آموزش  هماتوکریت و اندیس‌های اریتروسیتی مرتبط امیر اکبری، دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی در این شماره از سری مقالات آزمایش و آموزش، هماتوکریت و اندیس‌های اریتروسیتی مرتبط با آن را با بیانی ساده و با هدف درک بهتر تست‌های آزمایشگاهی مربوطه بررسی خواهیم کرد. هماتوکریت هماتوکریت (Hematocrit) نسبت حجم…
rtp live gacor